Đất mẫu bán 700 triệu / 1 sào (Đã Bán)

700.000.000đ